nekrologai.lt

Atgal

Adolfas Damušis

1908.06.16 - 2003.02.27
Gimimo vieta: Tosčia, Baltarusija
Palaidojimo vieta: Lietuva

    Vasario 27 d. mus amžinai paliko dr. Adolfas Damušis, gimęs 1908 m. birželio mėn. 16 d. Toscioje, Baltarusijoje.  Gyvenęs Lietuvoje, Vokietijoje, JAV ir sugrįžęs nuolatiniam gyvenimui į nepriklausomą Lietuvą.
   Tai žymus Lietuvos ir išeivijos mokslo žmogus ir veikėjas, antisovietinės ir antinacinės  rezistencijos dalyvis, Laikinosios vyriausybės narys, vienas VLIK’o organizatorių ir vadovų, nacių kalintas Vokietijoje, žymus ateitininkų veikėjas ir Ateitininkų Federcijos vadas, Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos pirmininkas, jaunimo stovyklos Dainava vienas iš kūrėjų ir ilgametis jos vadovas, taurus bendruomeninininkas, buvęs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Garbės Teismo ir Seimo narys, Lietuvių Fondo narys, Lietuvių Mokslo Akademijos  narys, daug rašęs spaudoje, parašęs ir išleidęs knygų, studijų, paskelbęs patentų, apdovanotas premijomis, Vyčio kryžiumi ir kitais žymenimis.    Baigęs Panevėžio gimnaziją ir Vytauto Didžiojo universitetą, chemijos inžinierius, gavęs 1940 m. daktaro laipsnį ten toliau dėstė, buvo docentas, Neorganinės chemijos katedros vedėjas, Technologijos fakulteto dekanas. 
    JAV dirbo savo specialybės srityje Cleveland, Ohio. Vėliau persikėlė į Detroit, o po to į Chicago.