nekrologai.lt

Atgal

Rolandas Pavilionis

1944.07.03 - 2006.05.10
Gimimo vieta: Å iauliai, Lietuva
Palaidojimo vieta: Antakalnio kapinės, Vilnius

Rolandas Pavilionis gimė 1944 m. liepos 3 d. Šiauliuose tarnautojų šeimoje.

Savo darbinę veiklą 1962 m. pradėjo Šiaulių dviračių gamykloje, studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. 1968 m. baigęs universitetą įgijo germanų, normanų kalbų specialybę. Toliau studijas tęsė Ukrainos mokslų akademijos Filosofijos instituto aspirantūroje (1968-1971), kurią baigęs dirbo VU Filosofijos istorijos katedros vyr. dėstytoju (1971-1974), šios katedros docentu (1974-1982). Stažavosi Paryžiaus Visuomenės mokslų aukštųjų studijų mokykloje (1977-1978), dirbo VU Filosofijos istorijos ir logikos katedros vedėju, VU prorektoriumi (1989-1990) ir VU rektoriumi (1990-2000).

1990 m. išrinktas Lietuvos MA nariu korespondentu,
o 1994 m. - tikruoju nariu (akademiku). 1971 m. Ukrainos mokslų akademijos Filosofijos institute apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją "Loginė kalbos sintaksės analizė" ir 1981 m. Ukrainos MA filosofijos institute - habilituoto daktaro darbą "Šiuolaikinės loginės-filosofinės kalbos analizės problemos". Šį darbą parengė Paryžiuje, stažuotės metu vadovaujant prof. A. Greimui.

Akademikas R.Pavilionis kaip mokslininkas padėjo pagrindus šiuolaikiniams kalbos filosofijos, semantikos tyrimams Lietuvoje. Šia tematika parengė keletą monografijų, kitų reikšmingų mokslo ir publicistinių darbų. Daug dėmesio skyrė pedagoginei veiklai. Jis pasižymėjo ir kaip gabus mokslo organizatorius.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vadovaujant Rolandui Pavilioniui Vilniaus universitetas sustiprino savo pozicijas Europos mokslo erdvėje.

Akademikas vadovavo Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, buvo Pasaulio rektorių asociacijos vykdomojo komiteto, Europos rektorių vykdomojo komiteto narys, Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos
garbės prezidentas bei daugelio kitų šalies ir tarptautinių visuomeninių organizacijų narys.
Akademikas per paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį aktyviai reiškėsi politikoje. 2000 m. buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos VIII šaukimo Seimą, kuriame vadovavo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, buvo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas (2001-2004 m.). Nuo 2004 m. - Europos Parlamento narys - Švietimo ir kultūros komiteto narys.

Apdovanotas Lietuvos valstybine premija už mokslo darbus, Prancūzijos "Akademinės palmės" ir "Garbės legiono" ordinais, Norvegijos, Lenkijos medaliais, 2001 m. - Prancūzijos Respublikos ordinu "Už nuopelnus Prancūzijos Respublikai".