nekrologai.lt

Atgal

Joanna Rabačiauskaitė-Butkevičienė

1927.07.08 - 2010.10.22
Gimimo vieta: Kėdainių raj.Laivelių kaimas
Palaidojimo vieta: Kauno m.Panemunės kapinės

  Gimė Kėdainių raj. Buvo ištekėjus už Broniaus Butkevičiaus. Turėjo 4 vaikus: Ulesė, Romualdas, Jonas, Kęstutis. Laidojimo dieną gyvi 2-Ulesė ir Romualdas.
  Gyveno, sunkiai dirbo, augino mus vaikus tais komunizmo laikais. Mirus vyrui b.Butkevičiui,persikėlė gyventi į Panevėžiuką. Čia patyrė daug pergyvenimų ir sužalojimų - sūnaus Kęstučio buvo suspardyta, sulaužytas ir persodintas klubo sąnarys. Vėliau, Kęstučiui tragiškai žuvus / girtas tualete sudegė/ sūnaus Romualdo pastangomis, gyveno Klaipėdoje, jo ir jo žmonos Violetos prižiūrima ir globojama. Dukra Ulesė jos visai atsisakė ir nedalyvavo net ladotuvėse. Mirus mamai, močiutei mūsų šeima be galo liūdi, ypač anūkai Martynas ir Audrys. Ji buvo mūsų, tiksliau mano, mylimiausias žmogus, nors kartais aš ją ir užgaudavau. Ją myliu ir dabar, jos man truks visą mano likusį gyvenimą. MAMA, ilsėkis ramybėje - vistiek tai laikinas išsiskyrimas ...... vėl būsime kartu Dangaus laimėje. Mes meldžiamės už Tave, o tu melsk už mus, nes Dievą jau regi į veidą. Amžina Tau ramybė, Dievo šviesa ir jo Dangiška globa. Amen.Palaidojome 2010-10-25 d.
Laidotuvėse dalyvavo 4 žmonės, aš, mano žmona, mūsų kūmai Janina Asadauskienė ir Petras Malakauskas. Palaidojo kun. Petras Kražauskas, Aukšt.Panemunės altaristas.