nekrologai.lt

Atgal

Joanna Rabačiauskaitė-Butkevičienė

1927.07.08 - 2010.10.22
Gimimo vieta: Kėdainių raj.Laivelių kaimas
Palaidojimo vieta: Kauno m.Panemunės kapinės

  Gimė Kėdainių raj. Buvo iÅ¡tekėjus už Broniaus Butkevičiaus. Turėjo 4 vaikus: Ulesė, Romualdas, Jonas, Kęstutis. Laidojimo dieną gyvi 2-Ulesė ir Romualdas.
  Gyveno, sunkiai dirbo, augino mus vaikus tais komunizmo laikais. Mirus vyrui b.Butkevičiui,persikėlė gyventi į Panevėžiuką. Čia patyrė daug pergyvenimų ir sužalojimų - sÅ«naus Kęstučio buvo suspardyta, sulaužytas ir persodintas klubo sąnarys. Vėliau, Kęstučiui tragiÅ¡kai žuvus / girtas tualete sudegė/ sÅ«naus Romualdo pastangomis, gyveno Klaipėdoje, jo ir jo žmonos Violetos prižiÅ«rima ir globojama. Dukra Ulesė jos visai atsisakė ir nedalyvavo net ladotuvėse. Mirus mamai, močiutei mÅ«sų Å¡eima be galo liÅ«di, ypač anÅ«kai Martynas ir Audrys. Ji buvo mÅ«sų, tiksliau mano, mylimiausias žmogus, nors kartais aÅ¡ ją ir užgaudavau. Ją myliu ir dabar, jos man truks visą mano likusį gyvenimą. MAMA, ilsėkis ramybėje - vistiek tai laikinas iÅ¡siskyrimas ...... vėl bÅ«sime kartu Dangaus laimėje. Mes meldžiamės už Tave, o tu melsk už mus, nes Dievą jau regi į veidą. Amžina Tau ramybė, Dievo Å¡viesa ir jo DangiÅ¡ka globa. Amen.Palaidojome 2010-10-25 d.
Laidotuvėse dalyvavo 4 žmonės, aš, mano žmona, mūsų kūmai Janina Asadauskienė ir Petras Malakauskas. Palaidojo kun. Petras Kražauskas, Aukšt.Panemunės altaristas.