nekrologai.lt

Atgal

Konstantinas Bogdanas

1926.--.-- - 2011.--.--
Gimimo vieta: Žeimių dvaras, Jonavos rajonas
Palaidojimo vieta: Vilnius, Sudervės kapinės

Eidamas 85-uosius metus 2011 m. rugsėjoo 26 d. mirė prof. skulptorius Konstantinas Bogdanas, herbas Rožė (Poraj), rejestro numeris 6, legitimuotas pagal Poradnių giminę.

K.Bogdanas mokėsi Biržų gimnazijoje, vėliau - Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1945-1951 metais jis studijavo Kauno taikomosios dekoratyvinės dailės institute, po to mokslus tęsė TSRS dailės akademijos D. Repino dailės institute Leningrade aspirantūroje.

K.Bogdanas mokytojavo Kauno 6-oje ir 7-oje gimnazijose bei Mokytojų seminarijoje, buvo skulptorių Roberto Antinio, Broniaus Pundziaus ir Juozo Mikėno mokinys, nuo 1951-ųjų iki 1993 metų buvo Vilniaus dailės instituto (dabar Lietuvos dailės akademija) dėstytojas, profesorius, docentas, o 1962-1987 metais vadovavo Lietuvos dailininkų sąjungai.

K. Bogdanas parašė straipsnių apie dailę ir kultūrą, publikavo eilėraščius, išleido monografijas "Rusų skulptorius R. R. Bachas" (1954 m.) ir "Skulptorius Juozas Mikėnas" (1961 m.) bei knygą "Lietuvos dailė" (1972 m.).

Žymiausi jo darbai - paminklai Kristijonui Donelaičiui Vilniuje, Juliui Janoniui Biržuose, Juozui Gruodžiui Kaune, Stanislovui Rapolioniui Gornostajiškių k. (Eiškių seniūnija), Abraomui Kulviečiui Jonavoje,  paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę partizanams ir tremtiniams Žeimiuose,   Vytauto biustas Griunvaldo muziejuje.

K. Bogdanas taip pat yra M. Yčo, J. Yčo (Biržai), V. Adamkaus, J. Dargužio, palaimintojo J. Matulaičio Vilniaus arkikatedroje, popiežiaus Jono Pauliaus II biustų, kunigaikščio Gedimino paminklo projekto autorius.

K.Bogdanas yra sukūręs ir kelis skulptūrinių portretų ciklus: "Lietuvių raštijos ir grožinės literatūros pradininkai", "Vilniaus universiteto garbės daktarai", "Mano draugai". Tačiau bene labiausiai tuo metu K.Bogdaną išgarsino 1995 metais sukurtas amerikiečių muzikanto ir kompozitoriaus Franko Zappos biustas Vilniuje.

Menininkas pripažintas LTSR nusipelniusiu meno veikėju (1963 m.), Liaudies dailininku (1976 m.), Lietuvos valstybės premijos laureatu (1976m.), Lietuvos herbo konkurso laureatu (II premija). 2000-aisiais jam suteiktas Jonavos garbės piliečio vardas.

1994 m. K. Bogdanas buvo vienas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos steigėjų, nors ją laikė "suaugusių žmonių romantišku žaidimu". Jis ir LBKS vėliavos ir herbo autorius. Visuose  seimuose (suvažiavimuose) buvo renkamas senatoriumi, dirbo  Legitimacijos komisijos pirmininku, Vilniaus krašto vadu, buvo Garbės bajoru.

  Å viesus atminimas iÅ¡liks jį pažinojusių ir su juo ilgus metus dirbusiųjų atmintyje. Konstantinas buvo didelės inteligencijos ir erudicijos žmogus, o kartu paprastas ir nuoÅ¡irdus, mokantis iÅ¡klausyti, padėti ir pradžiuginti, turintis stiprią valią ir kantrybę, sugebantis kurti ir puoselėti grožį. Konstantinas išėjo, bet  liko Jo žmogiÅ¡kumu sukurtas aukÅ¡tas Tiltas, kuris mus jungs amžinai - Jo kilni Å¡irdis, prasmingi darbai, nesavanaudiÅ¡ka meilė žmonėms.

Dėkojame likimui, kad buvome ir dirbome kartu.

LBKS Vilniaus krašto bajorų vardu
senatorė Audronė Musteikienė