nekrologai.lt

Atgal

Gediminas Mickonis

1948.09.24 - 2012.04.15
Gimimo vieta: Molėtų raj. Pašilių kaimas

  2012 metų Atvelykio rytas Amžinybėn iÅ¡sivedė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos Mokytoją Gediminą Mickonį. Netekome žmogaus, kurio gyvenimas - tarnystė mokyklai.
   Gedimino Mickonio gyvenimo kelio pradžia - Molėtų rajono Pašilių kaime. Septynerių metų pradėjo lankyti Giedraičių vidurinę mokyklą, kurią baigė 1966 metais. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto istorijos fakultetą ir įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę.
  1971 metais pradėjo dirbti pedagoginį darbą. Nuo aukÅ¡tosios mokyklos baigimo dirbo tik vienoje darbovietėje - Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1993 m. jam suteikta istorijos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija , 1998 m. - mokytojo metodininko.
   Mokytojas yra gavęs daug apdovanojimų:
   Lietuvos Respublikos Ministro Padėkos raštas
Jubiliejaus proga už neišsenkančią energiją, erudiciją ruošiant mokinius konkursams ir olimpiadoms.
   Trakų rajono savivaldybės Mero Padėkos raštas už kūrybingą pedagoginę veiklą ir nuoširdų darbą ruošiant mokinius konkursams ir brandos egzaminams.
   Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktoriaus padėka už labai gerą mokinių paruošimą konkursui "Lietuvos laisvės kovų ir kančių istorija".
   Trakų viešosios bibliotekos padėka už kraštotyros parodą "Kraštotyra - tautos atminties saugotoja".
   Apie dešimt metų, būdamas klasės vadovu, su auklėtiniais plaukiojo baidarėmis Lietuvos upėmis, per mokinių vasaros atostogas buvo organizuojamų vasaros sporto ir poilsio stovyklų vadovas.
   Tai tik kelios biografijos datos. Už jų - žmogus, visą savo gyvenimą sąžiningai buvęs Mokytoju, kantriai kūręs save ir padėjęs tobulėti kitiems.
   Gediminas savo kvalifikaciją kėlė kasdien, kasdien ir išdalindavo save mokiniams. Kelios kartos jaučia dėkingumą Mokytojui už tai, kad mokė pripažinti šio pasaulio vertingumą, pažinti pasaulio tikrovę. Jis buvo ir bus gerbiamas už reiklumą sau ir kitiems.
   Mokytojas Gediminas turėjo aruodus istorinių žinių, pats buvo istorinio palikimo tęsėjas ir drauge savo savastimi jį įprasmino, 1991 m. dalyvaudamas Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo žygyje.
   Gediminas Mickonis, būdamas puikus istorijos dalyko specialistas, su mokiniais dalyvavo istorijos olimpiadose ir konkursuose, daug abiturientų paruošė valstybiniams brandos egzaminams, skatino savo ugdytinius siekti aukštesnių tikslų. Būdamas tolerantiškas ir atviras gražiai sutardavo tiek su mokiniais, tiek su kolegomis. Dažniausia gręžė žvilgsnį į istoriją, kultūrą, stebino savo erudicija, mėgo laisvalaikį, ypač žvejybą. Jo vidinis moralinis kompasas visad tiksliai nukreiptas dviem kryptimis: šeima (kartu su žmona mokytoja Tatjana užaugino dukterį Aistę) ir gimnazija.
   Netekome gražaus, darbštaus, padoraus ir išmintingo žmogaus. Jo trūks ne tik šeimai, kolegoms, šių metų abiturientams, bet ir tiems, kurie gimnaziją baigė anksčiau. Klastinga liga pasiglemžė, lemtis išsivedė... Gal ten, kur saulė šviečia, gal ten, kur skausmo, rūpesčių nėra...
   Reiškiame užuojautą artimiesiems, kuriems lieka Išėjusiojo gerumo šviesa. Visi saugosime buvimo kartu atmintį.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bendruomenė