nekrologai.lt

Atgal

Bronius Talačka

1930.11.25 - 2009.04.19
Gimimo vieta: Prienų rajonas, Jaunionys
Palaidojimo vieta: Prienų kapinės

Besišypsantis raudonskruostis obuoliukas - toks Bronius Talačka buvo jaunystėje, kai pradėjo filmuotis G.Dauguvietytės "Petraičių šeimoje" ir B. Bratkausko filme "Tadas Blinda". Retai kada jį pamaudavai susirūpinusį ar susierzinusį, o jau susiraukusio - niekada. Man rodos, jis toks išliko iki pat paskutinių dienų, nors jau nebesifilmavo ir pats nekūrė filmų. Bronius mokėsi aktorinio meistriškumo tada dar vadintoje Lietuvos Konservatorijoje kartu su Eugenijum Ignatavičium, kuris vėliau aktorystę iškeitė į plunksna ir tapo rašytoju, su savo profesijos niekada neišdavusia Nijole Gelžinyte. O pats pamažu perėjo į režisierių "luomą". Sukūrė nemažai dokumentinių ir vaidybinių filmų.
Roma Pauraitė-Puplauskienė

Kino ir televizijos režisierius Talačka Bronius gimė 1935 lapkričio 25 Prienų rajone, Jaunionyse, mirė 2009 balandžio 19 Birštone, palaidotas Prienų kapinėse.

1960 metais B. Talačka baigė Lietuvos konservatoriją (vaidybą). 1960-1964 metais dirbo   Lietuvos TV ir radijo komiteto (nuo 1990 m. l.ietuvos radijas ir TV) aktoriumi, 1964-1968 m. - TV režisieriaus padėjėju, 1968-1993 m. - TV režisieriumi,  1993-2000 m. - Lietuvos TV filmų studijos direktoriumi.

Svarbesni Broniaus Talačkos darbai

TV spektakliai:
"Urtė", (1977 m.) pagal I. Simonaitytę, "Žarckai" (1988 m.), pagal A. Vienuolį.

Videofilmai:
"Žemė maitintoja" (1977 m.), pagal P. Cvirką, "Raudonmedžio rojus" (1981 m.) pagal V. Sirijos Girą.

TV filmai:
"Devyni nuopolio ratai" (1984 m) (apdovanotas LSSR Valstybine premija) "Žalčio karūna" (1986 m.), "Strazdanota vasara" (1988 m.).

TV dokumentiniai filmai:
(Okupuoti, bet nenutildyti (1991m.), "Kur eini, televizija?" (1992 m.), "Sausio l3-oji" (1995 m.), "ANBO" (1998 m.), "Birštonas. Tarp Nemuno kilpų" (1999 m.).

Å altiniai:
Pauraitė-Puplauskienė, Roma. Lietuvos televizijos filmai ir jų kūrėjai. Vilnius: Algimantas, 2009. 304 p.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XXIII.V., 2013. 443 p.

Parengė Genovaitė Mačiūtė, Birštono VB bibliografė