nekrologai.lt

Atgal

Juozas Navikas

1925.12.25 - 2000.05.21
Gimimo vieta: Pociškės km., Švenčionių r.
Palaidojimo vieta: Švenčionių kapinės

    Gimė Juozas Navikas 1925 metų gruodžio 25 dieną Švenčionių rajono Pociškės kaime. Mokėsi Gugelių pradinėje mokykloje, o vėliau Vilniaus šešiametėje Jono Basanavičiaus pradinėje mokykloje ir gyveno "Ryto" draugijos įsteigtame šv. Mykalojaus berniukų bendrabutyje.
    Kai 1940 metais Vilnius buvo grąžintas Lietuvai, mokėsi Vytauto Didžiojo gimnazijoje, dalyvavo skautų veikloje. Karas sutrukdė tęsti mokslą. 1949 metais gavo šaukimą į Sovietų armiją, tačiau nėjo, slapstėsi, buvo nutaręs eiti į mišką. Susiklosčius palankioms aplinkybėms, gavo mokytojo vietą ir taip išvengė mobilizacijos. Baigęs gimnaziją, toliau mokėsi Panevežio mokytojų seminarijoje.
    Neakivaizdiniu būdu baigė aukštąjį mokslą ir įgijo geografijos mokytojo specialybę.
  Dirbdamas pedagoginį darbą, pasižymėjo organizaciniais gabumais ir buvo skiriamas mokyklų direktoriumi (Davaisių, StoniÅ«nų). Ypač daug iniciatyvos parodė, organizuodamas StoniÅ«nų aÅ¡tuonmetės mokyklos statybą. Nuo 1964 metų iki išėjimo į pensiją (1985 metais) dirbo AdutiÅ¡kio vidurinės mokyklos direktoriumi. Jo vadovavimo metais ir jo rÅ«pesčiu buvo pastatyti butai mokytojams, naujas mokyklos pastatas. Visą savo prasmingą gyvenimą Juozas paskyrė jaunosios kartos mokymui ir auklėjimui. Jo vadovaujama mokykla garsėjo geromis mokinių žiniomis, plačiai iÅ¡vystyta menine veikla. Mokyklos meno saviveiklos kolektyvai nuolat gausiai dalyvaudavo respublikinėse moksleivių dainų Å¡ventėse.
Juozas buvo kuklus draugiškas, pareigingas pedagogas, reiklus sau ir kolektyvui, turintis savo nuomone švietimo vadovas. Tokį jį visada prisimins Adutiškio vidurinės mokyklos mokiniai, mokytojai ir buvę bendražygiai, mokyklų vadovai.
  Mirė Juozas 2000 metų gegužės 21 dieną.
  Palaidotas Å venčionių kapinėse.
  Dėl Juozo Naviko netekties kartu su žmona, dukra, giminėmis, artimaisiais ir pažįstamais liÅ«di AdutiÅ¡kio mokyklos bendruomenė, buvę jo mokiniai, kolegos.