nekrologai.lt

Atgal

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

1875.09.22 - 1911.04.10
Gimimo vieta: Varėna
Palaidojimo vieta: Vilnius, Rasų kapinės

Gimė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Varėnoje 1885 metų rugsėjo 22 d. Po dviejų metų šeima išsikėlė gyventi į Druskininkus.
Muzikos Mikalojus mokėsi pas tėvą vargonininką. Vaikystėje mokėsi liaudies mokykloje, kurią baigė 1885 metais. 1889 - 1892 metais mokėsi Plungės dvaro orkestro mokykloje, 1892 - 1893 metais ten pat grojo fleita kunigaikščio Mykolo Oginskio orkestre.
1894 - 1899 metais studijavo Varšuvos muzikos institute T.Bžezickio, A.Sigetinskio, fortepiono ir Z.Noskovkio kompozicijos klasėse. 1901 - 1902 metais studijavo Leipcigo konservatorijoje K.Reinekės kompozicijos ir S.Jadasano ontrapunkto klasėse. Sukurta simfoninė poema "Miške".
1902 - 1903 metais lankė Varšuvos piešimo, 1904 - 1906 dailės mokyklą, vadovaujamą Kazimiero Stabrausko. Vertėsi privačiomis muzikos pamokomis. Pradėjo kurti simfoninę poemą "Jūra", kurią užbaigė 1907 metais.
Pirmieji tapybos darbai sukurti 1905 - 1906 metais, kai vadovavo Varšuvos lietuvių savišalpos draugijos chorui. Lankydamasis tėviškėje rinko ir harmonizavo lietuvių liaudies dainas.
1907 - 1908 metais gyveno Vilniuje, su kitais suorganizavo Lietuvių dailės draugiją, dalyvavo jos veikloje, parodose, vadovavo "Vilniaus kanklių" draugijos chorui, koncertavo kaip pianistas ir dirigentas, rašė dailės ir muzikos klausimais.
1908 - 1909 metais lankėsi ir gyveno Peterburge, artimai bendravo su Mstislavu Dobužinskiu, Aleksandru Benua, kitais dailininkais. 1909 metų rudenį susirgo, gydėsi Druskininkuose, Pustelnike.
Mirė 1911 metų balandžio 10 dieną. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse.