nekrologai.lt

Atgal

Eduardas Vilkas

1935.10.03 - 2008.05.19
Gimimo vieta: Gargždai, Klaipėdos raj.
Palaidojimo vieta: Antakalnio kapinės, Vilnius

Gimė 1935 m. spalio 3 d. Gargžduose.

Tėvas buvo amatininkas, dirbo medpadžius.

Baigęs progimnaziją Gargžduose, toliau mokėsi Klaipėdos mokytojų seminarijoje, kurią baigęs 1953 m. įstojo į Vilniaus universitetą, matematikos specialybę.

Nuo 1958 iki 1985 m. dirbo Mokslų Akademijos Fizikos ir matematikos institute (vėliau pasikeitė pavadinimas į Matematikos ir kibernetikos).

1985 m. buvo išrinktas Ekonomikos instituto direktoriumi ir Mokslų Akademijos Prezidiumo vyriausiuoju moksliniu sekretoriumi.

1963 m. apgynė daktaro, o 1973 m. - habilituoto daktaro disertacijas, abiem atvejais iš lošimų teorijos. Nuo 1976 m. profesorius, nuo 1986 m. akademikas.

Maskvoje išleido dvi monografijas iš matematinių ekonomikos metodų srities, parašęs dvi mokslo populiarinimo knygeles ir per 80 mokslinių straipsnių. Dalyvavo keliuose tarptautiniuose projektuose. Buvo dviejų žurnalų, leidžiamų Vakaruose, redkolegijų narys. Parengė keliolika mokslų daktarų.

Buvo iÅ¡rinktas TSRS liaudies deputatu ir TSRS Aukščiausiosios Tarybos komisijos pirmininku-Prezidiumo nariu. 1990-1992 m. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, Liberalų frakcijos pirmininkas. Vėliau - kelių vyriausybių konsultantas. Nuo 1995 m. Privatizavimo komisijos pirmininkas.  alia Å¡ių politinių valstybinių pareigų visą laiką vykdė įvairių visuomeninių darbų įvairiose komisijose, konferencijose, spaudoje ir televizijoje.

Už nuopelnus Lietuvos Respublikai akademikas Eduardas Vilkas buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Lietuvos nepriklausomybės medaliu.