nekrologai.lt

Atgal

Stefanija Liseckienė

1931.09.05 - 2014.09.15
Gimimo vieta: Tirkšliai
Palaidojimo vieta: Tirkšlių kapinės

Stefanija Pukinskytė-Liseckienė, Ignaco buvo paprasta lietuvė, žemaitė, bet nepaprastai kilnus ir išprusęs žmogus, raginusi mus nepramiegoti Lietuvos kadais, nepramiegoti prabundančios Europos dabar. In Memoriam Stephania, Requiem aeternam dona eis, Domine! Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison! Sanctus Dominus Deus Saboath pleni coeli et terra gloria tua hosana in excelsis! Ir amžinoji šviesa Tau tešviečia, miela pussesere, teta, močiute, bičiule, kaimyne, gera pažįstama Stefanija Pukinskyte. Ilsėkis ramybėje, ilsėkis amžinybėje, amen!