nekrologai.lt

Atgal

Juozas Vencas

1904.07.16 - 1941.10.18
Gimimo vieta: Tauragės rajone, Baltramiejiškių km.
Palaidojimo vieta: Vologdos sr., Rusija (vieta nežinoma)

  Gimė Tauragės apskrityje, BaltramiejiÅ¡kių kaime, Å«kininkų Å¡eimoje - tėvas Petras Vencas, Motina Agota Butkutė.
  Å eimoje augo 8 vaikai - 6 broliai ir 2 seserys. Jis buvo antras Å¡eimoje.
  Tauragėje baigė 2 gimnazijos klases.
  Dirbo Geležinkelių transporto sistemoje, Panevėžio geležinkelio stoties budėtoju.
  1932 m. rugsėjo 4 d. susituokė su Panevėžio geležinkelio stoties telegrafiste Kotryna Muznikaite.
  Lietuvą okupavus sovietams 1940 m. lapkričio 8 d Å«kanotą rytą RadviliÅ¡kio geležinkelio stotyje, kuri buvo pavaldi Panevėžiui, maÅ¡inistas nepastebėjo draudžiančio važiuoti semaforo ir atsitrenkė į stovinčią platformą. Å io incidento metu nežymiai buvo apgadinta stovinti platforma, niekas nesusižeidė. Deja, bet Karinis tribunolas (Trojka) "už šį nusikaltimą sovietų valstybei" nuteisė Juozą Vencų 2 metams kalėjimo ir nepraneÅ¡us net artimiesiems iÅ¡vežė į Rusiją.
Dukrai Gražinai tuo metu buvo jau 2 metukai.
  Å eima tik 1968 m. gruodžio 11 d. gavo praneÅ¡imą, kad Juozas Vencas mirė 1941.10.18 d. Laisvės atėmimo vietoje, Vologdos srityje. Apie palaidojimo vietą nėra jokių žinių.
  Neteisėtai represuotu pripažintas LR Aukščiausiojo teismo 1999 m. kovo 13 d. ir atkurtos visos jo teisės.
   Deja, bet skausmas artimųjų širdyse lieka iki šiol.