nekrologai.lt
NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Reikalavimai publikuojamiems nekrologams

 • Nekrologe būtinas tikslus mirusiojo vardas(ai) ir pavardė. Gali būti įrašytas ir tėvavardis
 • Gali būti publikuojama gimimo vieta. Įrašas daromas laisva forma.
 • Įrašoma gimimo data - metai, mėnuo, diena. Jei nežinoma, laukas paliekamas tuščias.
 • Gali būti publikuojama palaidojimo vieta. Įrašas daromas laisva forma.
 • Įrašoma mirties data - metai, mėnuo, diena. Jei nežinoma, laukas paliekamas tuščias.
 • Nekrologo tekstas nėra būtinas, tačiau pageidautinas.
  Rekomenduotina būtų aprašyti kur ir kokioje šeimoje gimė, kur ir kada mokėsi, dirbo, kur ir kada gyveno, kada susituokė, kiek vaikų turėjo, kur ir kokiomis aplinkybėmis mirė ir pan.
 • Galima patalpinti nuotraukas - maksimalus kiekvienos plotis 300 taškų, maksimalus aukštis 300 taškų, maksimalus dydis 200000 B.

Vartotojo teisės ir įsipareigojimai:

 • Sutinka naudotis portalu tokiu, koks yra, sutinka, kad šis internetinis portalas gali būti keičiamas ir tobulinamas. 
 • Žino, kad, esant techninėms, programinėms bei kitoms problemoms, portalo paslaugos gali būti laikinai neteikiamos.  
 • Įsipareigoja talpinti tik tikrovę atitinkančius nekrologus ir kitą informaciją.
 • Įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo teisių ir įsipareigojimų bei svetainės slaptažodžių, neatlikinėti veiksmų, kurie gali pakenkti portalo veikimui.

Atsiskaitymai, kainos.

 • Nekrologų talpinimas - nemokamas